Titlu proiect: "Lucrări de creştere a eficienţei energetice la clădiri rezidenţiale din municipiul Târgu Mureş – LOT II"

Denumirea beneficiarului: Municipiul Târgu Mureș

Proiect finanțat prin: Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale

Cod MySmis: 121164

Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului propus îl constituie creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Târgu-Mureș, acțiune cu consecințe pozitive asupra condițiilor de viață a populației, reducerea consumului de energie și a costurilor de întreținere pentru căldura. Obiectivele specifice ale proiectului fiind reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzire în blocuri de locuințe izolate termic la valori sub 100 kWh/mp/an, creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energiei în 302 de apartamente in urma implementării proiectului, reabilitarea termică a 7 blocuri.

Perioada de implementare a proiectului este de 64 luni, respectiv între data 1.09.2015 și data de 31.12.2020

Valoarea totală a proiectului este de 6.032.737,50 lei

din care:
Contribuția UE 3.047.177,92 lei
Contribuția națională 537.737,28 lei

Blocurile la care se vor executa lucrări de creșterea eficienței energetice în proiect se găsesc la adresele:

1. Str. Românu –Vivu, Constantin nr. 2
2. Aleea Carpaţi nr. 47
3. Str. Depozitelor nr. 7
4. Piaţa Gării nr. A 1
5. Piaţa Gării nr. 2 A
6. Str. Mimozelor nr. 2
7. Aleea Cornişa nr. 32

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro, precum și site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com