DIRECȚIA JURIDICĂ, CONT.ADMIN.ȘI ADMIN.PUBLICĂ LOCALĂ


Serviciul de Autoritate Tutelară

 Numire curator special pentru bolnavi psihici

NUMIRE CURATOR SPECIAL PENTRU BOLNAVI PSIHICI ÎN VEDEREA PUNERII SUB INTERDICȚIE

ACTE NECESARE:
- în cauze pentru bolnavi psihici (punere sub interdicţie)

1. Copie după actul de identitate a bolnavului
2. Copie după actul medical (Scrisoare medicală, Bilet de externare din spital)
3. Copie după acţiunea de punere sub interdicţie
4. Copie după Certificatul de încadrare în grad de handicap(dacă este cazul)
5. Copie act de identitate a persoanei ce va fi numită curator special
6. Copie act de identitate a persoanei care va acţiona în instanţă pentru punerea sub interdicţie a bolnavului, alta decât cel ce doreşte să fie numit curator special

Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

 Deces interzis judecătoresc / bolnav psihic

Pentru situaţia de DECES a interzisului judecătoresc / bolnav psihic
ACTE NECESARE:

1.Cererea tutorelui / curatorului special prin care solicita consiliere în vederea întocmirii dării de seamă generale, asupra modului cum au fost administrate bunurile si veniturile bolnavului (cheltuielile efectuate lunar cu întreţinerea bolnavului), ca urmare a decesului interzisului judecătoresc
2. Copie carte de identitate tutore / curator special
3. Copie Certificat deces interzis judecătoresc / bolnav psihic
4. Ultimul cupon de pensie al bolnavului psihic
5. Facturi si chitanţe care să justifice cheltuielile făcute cu întreţinerea bolnavului (aliment medicamente, facturi utilităţii,etc.)
6. Proces-verbal de consiliere(autoritatea tutelară)

Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii
: Actele se depun la camera 13

 Numire curator special pentru minori

NUMIRE DE CURATOR SPECIAL PENTRU MINORI ÎN CAUZĂ SUCCESORALĂ

ACTE NECESARE:

– în cauza succesorală

1. Adresa notarului public prin care se solicită reprezentarea/asistarea minorului la dezbaterea succesiunii şi numirea unui curator special
2. Copie după certificatul de naştere sau după actul de identitate pentru minor
3. Copie după certificatul de deces al părintelui sau rudelor după care va moşteni
4. Copie act de identitate a persoanei ce va fi numită curator special
5. Declaraţia persoanei ce va fi numită curator special că îşi exprimă acordul să-l  reprezinte/asiste pe minor la notarul public (când acesta nu este indicat de notar)
6. Acordul părintelui minorului
7. Acordul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani

Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

 Anchete sociale pentru profesor de sprijin

EFECTUAREA DE ANCHETE SOCIALE PENTRU PROFESOR DE SPRIJIN

Acte necesare pentru întocmirea anchetei sociale pentru obţinerea unui profesor de sprijin

1. Cerere pentru întocmirea anchetei sociale
2. Copii după certificatul de naştere sau actul de identitate al minorului
3. Copii acte de identitate membrii familiei minorului în cauză.
4. Act medical de la medicul de specialitate
5. Adeverinţă de la şcoala care atestă calitatea de elev
6. Fişa psihopedagogică
7. Fişa medicală sintetică
8. Copie Sentinţa de divorţ investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă părinţii sunt divorţaţi)

Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

 Anchete sociale sprijin financiar

EFECTUAREA DE ANCHETE SOCIALE ÎN VEDEREA OBȚINERII SPRIJINULUI FINANCIAR

ACTE NECESARE

1. Cerere
2. Copie acte de identitate a solicitantului (părinte în cazul elevului)
3. Copie acte de identitate elev/student
4. copie adeverinţă de la unitatea de învăţământ, care atestă calitatea de elev/student
5. copie după acte doveditoare privind veniturile familiei
6. act medical pentru elevul sau studentul beneficiar al sprijinului financiar

Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

 Anchete sociale indemnizaţie de creşterea copilului

Efectuarea de Anchete Sociale în vederea completării dosarului pt obţinerea indemnizaţiei de creşterea copilului/indemnizaţia de inserţie

ACTE NECESARE

1. Cerere
2. Copie acte de identitate pentru părinţii minorului
3. Copie certificat de naştere minor
4. Adeverinţe de la instituţia, societatea la care sunt angajaţi, pentru părinţii minorului care au domiciliul în altă localitate, dar locuiesc fără forme legale în municipiul Tg-Mureş

Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

 Anchete sociale asistarea persoanelor vârstnice

Acte necesare în vederea asistării persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere

1. Cerere tip
2. copie act de identitate pentru persoana vârstnică solicitantă
3. copie act de identitate întreţinut/întreţinători
4. act medical de la medicul de specialitate psihiatru pentru persoana vârstnică solicitantă
5. act medical pentru întreţinători

Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

 Anchete sociale pentru divorț

ÎNTOCMIREA DE ANCHETE SOCIALE


A. Ancheta socială în cauzele având ca obiect divorţ cu minori încredinţare minor, reîncredinţare  minor, stabilire domiciliu şi program de vizitare, stabilire pensie de întreţinere

1. adresă de solicitare din partea instanţei de judecată

Termen de rezolvare: cel indicat de instanţă
Observaţii: Actele se depun la camera 13

 

B. Ancheta socială în cauzele având ca obiect divorţ prin acordul soţilor, cu minori

1. adresă de solicitare din partea notarului public

Termen de rezolvare: cel indicat de notarul public
Observaţii: Actele se depun la camera 13

 

C. Ancheta socială în cauzele având ca obiect divorţ, cu minori, la solicitarea mediatorului

1. adresă de solicitare din partea mediatorului

Termen de rezolvare: cel indicat de mediator
Observaţii: Actele se depun la camera 13

 Contact

Serviciul Fond Funciar și Registru Agricol

 Certificat de producator

 Declaratie de impunere

 Proprietata animalelor

 Adeverinta ajutor incalzire

 Adeverinta pentru scoala, evidenta populatiei

 Formulare * Contact * Program public


Anexa 2.pdf
Anexa 3.pdf
Anexa 4.pdf
Anexa 7.pdf
Anexa 8.pdf

Serviciul Fond Funciar si Registru Agricol
Sef serviciu: ing. VIRBAN NICUTA
Adresa: Tirgu Mures, P-ta Victoriei nr.3, cam.14
Telefon: 0265-268330 interior 118; 190
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza " data-mce-href="mailto: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza " data-mce-href="mailto: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza "> Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza "> Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza " data-mce-href="mailto: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza "> Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Audiente:
Miercuri si Joi 9.00 -12.00; 14.00 - 16.00

Program cu publicul

Serviciul Fond Funciar
Marti si Joi intre orele 09-12 si 14-16
Serviciul Registrul Agricol
zilnic intre orele 08-15.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com