În atenția operatorilor economici interesați

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja nr. 9, cod poștal 540015, în calitate de autoritate contractantă, anunță operatorii economici interesați că intenționează să achiziționeze „Servicii de catering pentru hrana cetățenilor străini sau apatrizilor, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina", cod CPV  55520000-1 Servicii de catering, prevăzute în Anexa 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în temeiul art. 68 alin. (1) lit. h) și art. 111 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, prin Procedura proprie de tip selecție de oferte care se va desfășura offline.

Autoritatea contractantă invită operatorii economici interesați să depună oferta pentru achiziția de „Servicii de catering pentru hrana cetățenilor străini sau apatrizilor, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina", la sediul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja nr. 9, camera 8 – Registratură (program de lucru: luni - vineri 8:00-12:00, miercuri și joi 14:00-16:00), până la data de 16.05.2022 ora 12:00, în plic sigilat și ștampilat, pe care se va menționa: „Oferta pentru Servicii de catering pentru hrana cetățenilor străini sau apatrizilor, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. A nu se deschide înainte de data de 17.05.2022, ora 12:00".

Condiții de ofertare

Operatorii economici interesați sunt rugați să oferteze pe baza Documentației de atribuire care se poate accesa și descărca de pe site-ul: www.tirgumures.ro, secțiunea Social, și cuprinde:

- Instrucțiuni pentru ofertanți;
- Formulare;
- Caietul de sarcini;
- Proiectul de contract – cuprinzând clauze minime obligatorii.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate pe adresa de e-mail: social9@tirgumures.ro.

 

Director Executiv
Andreia Moraru

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com