Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș reprezintă instituția publică, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, care are ca obiectiv, implementarea măsurilor de asistență socială în domeniul protecției persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor fără adăpost, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș este interesată de achiziționarea serviciilor de îngrijire și recuperare - reabilitare a copiilor cu nevoi speciale, servicii sociale care sunt prevăzute în Anexa 2, conform art. 68 (1), litera h) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Tip procedură: Procedură proprie.

Denumire achiziție: Servicii de îngrijire și recuperare - reabilitare a copiilor cu nevoi speciale

Descriere – conform caietului de sarcini atașat: Se va încheia un contract de servicii de îngrijire și recuperare - reabilitare a copiilor cu nevoi speciale cu valabilitate până la sfârșitul anului 2022.

Cod CPV principal: 85310000-5 Servicii de asistență socială,

Cod CPV secundar: 85312500-4 Servicii de reabilitare,

85312120-6 Servicii prestate de centre de zi pentru copii și tineri cu handicap.

Criteriul de atribuire - cel mai bun raport calitate-preț.

Valoarea estimată este de 467.069,40 lei.

Direcția de Asistență Socială Târgu-Mureș invită furnizorii de servicii sociale interesați să transmită oferta cuprinzând propunerea tehnică, propunerea financiară și documentele solicitate conform documentației de achiziție, până la data de 19.05.2022, ora 16:00 în plic închis la sediul achizitorului situat în Municipiul Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja nr. 9, cod poștal 540015, România, Registratura -camera 8, program Luni-Vineri 8-12, Marți și Joi de la 14-16, cu mențiunea "A nu se deschide până la data de 20.05.2022 ora 11:00", sau la adresa de email social9@tirgumures.ro. Ofertele depuse după data și ora specificată sau pe alte adrese de email nu se vor lua în considerare.

       Informaţii suplimentare pot fi solicitate pe adresa de e-mail: social9@tirgumures.ro până în data de 17.05.2022 inclusiv.

Director Executiv
Andreia Moraru

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com