Persoanele fizice de pe raza municipiului Târgu Mureș, care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea din bugetul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Mureș a unor cheltuielilor, respectiv 20 de lei/zi pentru hrană şi 50 de lei/zi pentru cazare pentru fiecare persoană găzduită, conform HG nr. 494 din 8 aprilie 2022 pentru modificarea HG nr. 336/2022.

Persoanele fizice trebuie să depună în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la registratura Primăriei Municipiului Târgu Mureș (Piața Victoriei nr. 3) sau prin e-mail la primaria@tirgumures.ro, o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele şi prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin şi intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea, însoțită de:

- O declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;

- Copia actului de identitate al solicitantului şi documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele din zona de conflict.

Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeași locuință. Cererile depuse după termenul de 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni se soluționează în luna următoare. Modelul cererii, precum şi cel al declarației pe propria răspundere sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ale HG  nr. 494/2022 din 8 aprilie 2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 336/2022.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon: 0365/430859 (Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș) pus la dispoziția publicului, de LUNI până VINERI între orele: 08:00 – 15:00.

Formularele tipizate (PDF/editabile) pot fi descărcate de Aici.

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com