Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș preia cereri în vederea acordării stimulentului medico-social pentru elevii care învață în învățământul preuniversitar de stat, clasele 1-12, inclusiv clasa 0 din Municipiul Târgu Mureș conform HCL nr. 159/26.05.2022 privind modificarea și completarea HCL nr. 87/22.03.2018. Cuantumul acestui beneficiu de asistență socială este de 250 lei/elev/lună.

Categorii de beneficiari:

a) elevi orfani, elevi aflaţi în întreţinerea unui singur părinte şi elevi abandonaţi de părinţi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgenţă, acordarea beneficiului nefiind condiţionată de venitul net lunar al familiei;

b) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, astfel:

1. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale;
2. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale;
3. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale;
4. boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale;
5. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale;
6. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale;
7. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin;
8. boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent de cauză;
9. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării;
10. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului;
11. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele);
12. boli genetice;
13. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările post-transplant;
14. orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. 1-13 este luată în considerare.

Acordarea beneficiilor de asistență socială pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar sau a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei.

Condiții de acordare:

• Se acordă elevilor înmatriculați în clasele I-XII, inclusiv clasa 0;
• Cel puțin un părinte are domiciliul pe raza Municipiului Târgu Mureș;
 
• S-a depus dosar cu toate actele doveditoare menționate anterior;
• La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să prezinte actul de identitate și certificatul de naștere al copilului, în original;
• Stimulentul se acordă doar prin virament bancar;
• Stimulentul se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii, plata realizându-se pentru luna precedentă;
• Elevul să nu aibă mai mult de 10 absențe nemotivate pe lună;
• În cazul în care există suspiciunea că datele furnizate nu corespund realității, în baza anchetei sociale și a altor verificări efectuate de compartimentul de specialitate, Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș poate sista dreptul de a primi beneficiul de asistență socială.

Acte necesare:

• Cerere tip;
• Certificat de naștere al copilului (pentru copiii în vârstă de până la 14 ani), în original;
• Actul de identitate al reprezentantului legal, în original;
• Actul de identitate al celuilalt părinte, în original; dacă acesta este decedat, certificatul de deces, în original; dacă este divorțat, hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, în original.  În cazul familiilor monoparentale nu este necesar;
• Certificatul de căsătorie sau de divorț al părinților, în original;
• Actul de identitate al copilului (pentru copiii în vârstă de peste 14 ani), în original;
• Adeverință de la școală care va fi prezentată la începutul fiecărui an școlar și la momentul depunerii cererii;
• Certificat eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar sau certificat de încadrare în grad de handicap;
• Extras de cont pentru plata prin transfer bancar;
• Decizie tutore și act de identitate, în original - unde este cazul;
• Hotărâre plasament și act de identitate asistent maternal, în original – unde este cazul;
• Declarație pe propria răspundere în cazul elevilor aflaţi în întreţinerea unui singur părinte.

Cererea privind acordarea beneficiului de asistență socială, împreună cu documentele doveditoare (regăsite pe site-ul www.tirgumures.ro, Secțiunea Social – Acte necesare, formulare tipizate și anexe - Acordarea stimulentului financiar medico-social) se vor depune la sediul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja nr. 9, camera 8 Registratură (program: Luni-Vineri 08:00-12:00, Marți și Joi de la 14:00-16:00) sau pot fi transmise electronic la adresa de e-mail: registratura.das@tirgumures.ro.
Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon: 0365/430859 (Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș) pus la dispoziția publicului, de luni până vineri între orele: 08:00 – 15:00.

 

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com