Mărime text:

 

1. Prezentare proiect

    Obiectiv general:  Dezvoltarea turismului durabil în Tîrgu-Mureş prin crearea infrastructurii de turism pe Platoul Corneşti, creşterea contribuţiei turismului la economia locală şi valorificarea raţională şi eficientă a resurselor deţinute de oraş.

Obiective specifice:

-  Construirea infrastructurii de agrement pe suprafaţa verde neutilizată de pe Platoul Corneşti, asigurând valorificarea eficientă şi controlată a resurselor naturale deţinute de municipiu în scop turistic

-  Diversificarea tipului de infrastructură şi a serviciilor turistice ale oraşului oferind noi şi inedite modalităţi de petrecere a timpului liber pentru atragerea anual a unui număr cât mai mare de turişti din ţară şi din exteriorul ţării (creşterea numărului de turişti cu cel puţin 15%)

-  Consolidarea principalelor tipuri de turism existente în Tirgu-Mureş: turismul agrement şi cel cultural

-  Generarea de noi sume de bani către bugetul local al oraşului atrase direct şi indirect ca urmare a creării infrastructurii de agrement

-  Organizarea de competiţii sportive şi evenimente cultural-artistice noi pentru atragerea unui segment cât mai diversificat de participanţi direcţi sau indirecţi

-  Creşterea numărului de locuri de muncă în turism

-  Implementarea celor mai eficiente modalităţi de promovare a Platoului Corneşti prin serviciile propuse de prezentul proiect şi a oraşului ca destinaţie turistică

2. Valoarea proiectului:

3. Sursa de finanţare:
    Program Operaţional Regional 2007-2013

Axa prioritară  5. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

Domeniul de intervenţie 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Autoritatea de management al proiectului: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

4. Perioada de implementare:  36 de luni de la data semnării contractului de finanţare

5. Responsabil pentru implementare: SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ ÎN COLABORARE CU DEPARTAMENTUL  ARHITECT ŞEF  ȘI ADP

6. Stadiu:  în curs de evaluare
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com