An:  Nr.:  Conţinut:  
NumărDată ședințăConținutul pe scurt al actului administrativFișiere
13622/04/2021a személyenkénti 42 lejes összeg nyújtásának jóváhagyására,amely a marosvásárhelyi Hidegvölgy utcai tűzben érintett családok élelmezésének biztosításához szükséges Deschide
13422/04/2021Marosvásárhelyi Megyei Jogú Város Közigazgatási-Területi Egység 2021-es évi I. negyedévi zárszámadásának jóváhagyására Deschide
13322/04/2021a Marosvásárhely Közigazgatási-területi Egység 2021-es évi költségvetésének jóváhagyására vonatkozó 2021. április 16-i 95-ös számú határozat módosítására és kiegészítésére Deschide
13222/04/2021a Giunca Maria Cristina bírósági végrehajtói periratban szereplő végrehajtási eljárások ügyében jogi megbízott alkalmazására vonatkozó,2017. április 6-i 140. számú helyi tanácsi határozat 1. cikkelyének módosítására Deschide
13122/04/2021a helyi adóknak és illetékeknek az inflációs rátával való átszámítására,valamint az adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015-ös számú törvény 493. cikkelye (3) és (4) bekezdése előírta bírságok időszerűsítésére Deschide
13022/04/2021a Marosvásárhely közterületén levő,a Barátság (Prieteniei) utca 7. szám alatt található területnek és épületnek a IX-es Református Parókia javára történő ingyenes használatba adására,amelyet a 125366 szám alatt telekkönyveztek Deschide
12922/04/2021a Brassó utcában levő 89 négyzetméteres ingatlan lebontására,amelyet a 140994 szám alatt telekkönyveztek Deschide
12822/04/2021városrendezési dokumentáció elfogadására az „Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) – övezet funkcionális átminősítése kollektív lakóépületek és felszerelések építéséhez,kereskedelmi és szállodai szolgáltatások,üzemanyag-elosztó állomás,bekötőutak és parkolók létesítése” elnevezésű projekt esetében (a 329/2009.11.28-i helyi tanácsi határozattal jóváhagyott PUZ módosítása),1918. December 1. út 287. és 291. számok,a vonatkozó helyi városrendezési szabályozással,Cdin Hagi Stoian utca,szám nélkül. Haszonélvező: Katan Consulting Kft. Deschide
12722/04/2021az Aurel Filimon utca 16. szám alatt levő ingatlanból,az 1661 négyzetméter összfelületből 829/1661 hányadnak a Hetednapi Adventista Egyház Dél-Erdélyi Egyházterület javára történő ingyenes átadására,amelyet a 122162 szám alatt telekkönyveztek Deschide
12622/04/2021a Marosvásárhely Megyei Jogú Város ügykezelésében levő egyes sportpályáknak és -bázisoknak a Marosvásárhelyi Városi Sportklub adminisztrálásába való átadására Deschide
12522/04/2021a marosvásárhelyi közutak seprésére,mosására,öntözésére és karbantartására,valamint a közterületen elhullt állatok tetemeinek begyűjtésére és a sintéregységeknek vagy a megsemmisítő berendezésekhez való átadására vonatkozó köztisztasági szolgáltatásoknak közbeszerzési szerződés révén történő átruházásának jóváhagyására,a folytonosság biztosítása érdekében,a szolgáltatásnak a 11/2021-es számú helyi tanácsi határozat szerinti közvetlen átvételéig,valamint a csatlakozó dokumentáció jóváhagyása: Célszerűségi referátum,Feladatfüzet,Szervezési és működési szabályzat,Közbeszerzési szerződéstervezet,A beruházás adatlapja Deschide
12422/04/2021az Aquaserv Társaság Rt.-vel kötött 22/202662/5.03.2010 számú vízellátás-szolgáltatás átruházási szerződésébe az új állóeszközök bevezetésére,amelyeket a jogi személyek vízellátási és csatornaszolgáltatási 81243/19.07.2019 számú „Ivóvíz-hálózat bővítése – Remeteszeg utca” szerződés révén valósítottak meg Deschide
12322/04/2021a Locativ Rt. 2021-es évi bevételi és kiadási költségvetésének jóváhagyására Deschide
12222/04/2021a Közszállítási Vállalat Rt. 2021-es évi bevételi és kiadási költségvetésének jóváhagyására Deschide
12122/04/2021a Marosvásárhelyi Ingatlan- és Piackezelő Kft. 2021-es évi bevételi és kiadási költségvetésének jóváhagyására Deschide
12022/04/2021Kelemen Atilla-Márton úrnak,a részvényesi közgyűlés képviselőjének felhatalmazására,hogy hagyja jóvá az Aquaserv Társaság Rt. 2021. április 26-i részvényesi közgyűlése napirendjének dokumentumait Deschide
11922/04/2021a Közterület-kezelő Közszolgálat által alkalmazott 2021-es évi speciális illetékek és tarifák,valamint bizonyos szabálysértések és az azokra alkalmazandó bírságok bevezetésére vonatkozó 2020.12.17-i 230-as számú helyi tanácsi határozat 1-es melléklete módosítására Deschide
11822/04/2021a Városi Környezetért és Köztisztaságért Felelős Közszolgálat létrehozására – a Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó,jogi személyiséggel rendelkező,helyi érdekeltségű közintézmény,a Melegházak,Parkok és Zöldövezetek Igazgatóság Közszolgálata átszervezésével,valamint a Marosvásárhely Megyei Jogú Város keretében működő Közterület-kezelő Közszolgálat egyes osztályainak átvételével Deschide
11722/04/2021városrendezési dokumentáció elfogadására az „Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) – telek felosztása és szabályozások meghatározása egyéni családi házak építéséhez” elnevezésű projekt esetében,a vonatkozó helyi városrendezési szabályozással,Alma utca,szám nélkül. Kezdeményező: Dogaru Lucreţia Deschide
11622/04/2021a városrendezési dokumentáció elfogadására a „Részletes Városrendezési Terv (PUD) – helyszíntanulmány földszint + 1 emeletes egyéni családi ház építéséhez” elnevezésű projekt esetében,Földműves utca 28. szám.,Tulajdonosok–Haszonélvezők: Tekse Barna és Tekse Csilla Deschide
11522/04/2021Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztására a 2021. május–július időszakra Deschide
11422/04/2021Marosvásárhelyi Megyei Jogú Város Közigazgatási-Területi Egység 2020-as évi IV. negyedévi zárszámadásának jóváhagyására Deschide
11322/04/2021a Marosvásárhely Megyei Jogú Város köz- vagy magánterületén elhagyott,ismeretlen tulajdonú,valamint szabálytalanul parkoló gépkocsik elszállítására,tárolására és kibocsátására vonatkozó szabályzat módosítására és kiegészítésére,amely a 179/2019-es számú helyi tanácsi határozat melléklete Deschide
11222/04/2021a marosvásárhelyi,Ioan Vescan utcában levő 100 négyzetméteres területnek a MACO CONSTRUCT Kft. tulajdonából Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába való átkerülésére Deschide
11122/04/2021a Marosvásárhely Díszpolgára cím odaítélési szabályzatának jóváhagyására Deschide
11022/04/2021az állami lakások,a szociális lakások,a visszaszolgáltatott ingatlanokból kilakoltatott személyeknek járó,illetve nyugdíjasoknak szánt lakások odaítélésénél felállított elsőbbségi sorrendet meghatározó kritériumok jóváhagyására,amit bérbe adnak a 2021-es évre Deschide
10922/04/2021egyes kedvezmények nyújtására azon természetes és jogi személyeknek,akik koncesszionálási/bérleti szerződést kötöttek Marosvásárhely Megyei Jogú Várossal,s akiknek tevékenysége félbeszakadt vagy korlátozódott,a 2020. március 18-i 1-es számú katonai rendelet 1-es cikkelyének megfelelően Deschide
10822/04/2021egyes bérleti szerződések meghosszabbítására,a nem lakás rendeltetésű helyiségekre vonatkozóan,valamint a város tulajdonában levő egyik helyiség kiutalására Deschide
10722/04/2021a város tulajdonában levő,nem lakás rendeltetésű helyiségek odaítélési kritériumainak jóváhagyására Deschide
10622/04/2021egyes cselekedetek megállapítására,amelyek a Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási övezetében folytatott kereskedelmi tevékenységek területén kihágásnak minősülnek,valamint az azokra kirótt bírságokra Deschide
10522/04/2021a „SF/DALI Mihai Viteazul Gimnáziumi Iskola felújítása és tetőtér-beépítése” elnevezésű célkitűzés műszaki-gazdasági mutatóinak időszerűsítésére,amelyet a 2019. május 30-i 176-os számú helyi tanácsi határozattal hagytak jóvá Deschide
10422/04/2021a helyi közszállítási járműveknek a Marosvásárhelyi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alkalmazottai,valamint a Marosvásárhelyi Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó igazgatóságok és osztályok alkalmazottai által szolgálati érdekben történő használatára Deschide
10322/04/2021a Marosvásárhely Megyei Jogú Város által vásárlandó ingatlanok árának alkumetodológiájának és az alkubizottság összetételének jóváhagyására Deschide
10222/04/2021a Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem felszámolására Deschide
10122/04/2021a Marosvásárhelyen a fiataloknak szánt bérlakások (ANL) odaítélésére vonatkozó elsőbbségi sorrend jóváhagyására,a 2021-es évre Deschide
10022/04/2021az oktatási egységek tevékenysége támogatási metodológiájának jóváhagyására Deschide
9922/04/2021az intervenciós munkálatok értékéből Marosvásárhely Megyei Jogú Város 30%-os önrészének jóváhagyására a 2021-es évre,a lakótömbházak energetikai hatékonysága növelésére vonatkozó beruházási projektek finanszírozásakor,a 18/2009-es számú sürgősségi kormányrendeletnek megfelelően Deschide
9822/04/2021a Marosvásárhelyen,a Legelő utca 21/A szám alatti ingatlan megvételére,amelyet a 131344 szám alatt telekkönyveztek,kataszteri szám 1046/1-C1,toposzám 3810/a/3/2/1,3810/a/2/1/2/1,3809/1/1/1/2/1,3810/1/1/1/1/2/1,a Romulus Guga Gimnáziumi Iskolának alárendelt,jogi személyiség nélküli struktúra oktatási tevékenysége folytatásához szükséges helyiség biztosítása érdekében Deschide
9722/04/2021„Az Éden utca korszerűsítése” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak időszerűsítésére Deschide
9622/04/2021„A Mioriței utca korszerűsítése” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak időszerűsítésére Deschide
9516/04/2021Marosvásárhely Közigazgatási-területi Egység 2021-es évi költségvetésének jóváhagyására Deschide
9416/04/2021a 332/2019. számú helyi tanácsi határozat 1-es mellékletének módosítására,a 145/2019. számú helyi tanácsi határozat 1-es mellékletének módosítására,amely a 2019. január 31-i 8-as számú helyi tanácsi határozat visszavonására vonatkozott,amelyben elfogadták a műszaki-pénzügyi mutatókat a Rózsák téri föld alatti parkoló beruházás esetén Marosvásárhelyen – B változat,illetve a 2011. február 24-i 92-es számú helyi tanácsi határozat visszavonására,amelyben elfogadták a „Megvalósíthatósági tanulmány föld alatti parkolóra,központi övezet – Rózsák tere”,haszonélvező Marosvásárhely Megyei Jogú Város dokumentációt,és a 2018. augusztus 30-i 255-ös számú helyi tanácsi határozat 1-es mellékletének helyettesítésére Deschide
9325/03/2021a Segesvári úton levő 5774 négyzetméter DE 571 úttestnek Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonába való ideiglenes bejegyzése szabályozására Deschide
9225/03/2021a Maros Szabadidő- és Sportkomplexum keretében lebonyolított minifutball-bajnokságok megszervezésének jóváhagyására Deschide
9125/03/2021a 209/2017-es számú helyi tanácsi határozat visszavonására – amellyel jóváhagyták a Marosvásárhely támogatja a fiatalokat elnevezésű,az ifjúsági non-profit tevékenységeknek a Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi költségvetéséből vissza nem térítendő finanszírozására vonatkozó programot,valamint a 198/2019-es számú helyi tanácsi határozat visszavonására – amely a kutatási projektverseny megszervezésére vonatkozik a versenyképesség és kutatási-innovációs képesség növelése érdekében Marosvásárhelyen Deschide
9025/03/2021az iskolai ösztöndíjak havi értékének és a kedvezményezettek számának jóváhagyására,a Marosvásárhely Megyei Jogú Város egyetem előtti állami oktatásában részt vevő tanulókat illetően,a 2020–2021-es tanév első és második félévére vonatkozóan Deschide
8925/03/2021az Utcai művészet Marosvásárhelyen lebonyolítási szabályzatának jóváhagyására Deschide
8825/03/2021a Segesvári úton levő 394 négyzetméter DE 1073 úttestnek Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonába való ideiglenes bejegyzése szabályozására Deschide
8725/03/2021a Segesvári úton levő 7785 négyzetméter CC 613,CC 614,CC 615 területnek Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonába való ideiglenes bejegyzése szabályozására Deschide
8625/03/2021a Segesvári úton levő 1007 négyzetméter DE 1048 úttestnek Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonába való ideiglenes bejegyzése szabályozására Deschide