An:  Nr.:  Conţinut:  
NumărDată ședințăConținutul pe scurt al actului administrativFișiere
9211/04/2024privind modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local municipal Târgu Mureș,nr. 77 din data de 28 martie 2024 referitoare la aprobarea încheierii unor acorduri de colaborare în vederea realizării în parteneriat a unor evenimente culturale,sportive și educaționale de interes public local care se desfășoară în perioada,1 aprilie – 15 septembrie 2024 Deschide
9128/03/2024privind reorganizarea și modificarea Organigramei,Statului de funcții,și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale,Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
9028/03/2024privind reorganizarea și modificarea Organigramei,Statului de funcții și,Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Poliția Locală Târgu Mureș,instituție publică de interes local,cu personalitate juridică Deschide Deschide Deschide Deschide
8928/03/2024privind aprobarea Organigramei,a Statului de funcții și a,Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv,Municipal Târgu Mureș - Marosvásárhelyi Városi Sportklub Deschide Deschide Deschide Deschide
8828/03/2024privind modificarea Organigramei,Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare,și Funcționare a Administrației Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești Târgu Mureș̦ Deschide Deschide Deschide Deschide
8728/03/2024privind aprobarea reorganizării și modificării Organigramei,a Statului de funcții și,a Regulamentului de organizare și funcționare,privind Serviciului Public Ecologie,Peisagistică și Salubrizare Urbană – conform Anexelor nr. 1,2,3,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre Deschide Deschide Deschide Deschide
8628/03/2024 privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan urbanistic zonal- reconversie funcțională din UTR”L2b” în UTR”CM1”,în vederea desființării parțiale,extinderii,etajării și schimbării de destinație din locuință în clinică medicală”,cu regulamentul local de urbanism aferent,str. Tisei nr.1,Iniţiator: Ciubucă Dragoș Alexandru- SC”ELITEPATHOLOGY”SRL Deschide
8528/03/2024privind darea în administrarea Centrului de Cultură,Artă și Agrement Târgu Mureș a,patrimoniului aferent Cinematografului Arta Deschide
8428/03/2024privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. și a indicatorilor,tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea investiției ,pentru proiectul:,„DALI Reamenajare strada Bolyai din municipiul Târgu Mureș,tronson între,piața Trandafirilor și strada Kőteles Sámuel” Deschide Deschide
8328/03/2024pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51 din 25 februarie 2021 privind,completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 398/18.12.2018 privind aprobarea Registrului,local al spațiilor verzi din Municipiul Târgu Mureș,în sensul scoaterii din registru a unor,suprafețe de teren situate pe str. Tudor Vladimirescu,nr. 160 Deschide Deschide
8228/03/2024privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 5,40 mp situat în raza,teritorială a Municipiului Târgu Mureș,str. Dezrobirii,nr.45A,către Rus Virginia Daniela Deschide
8128/03/2024privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 3,89 mp situat în raza,teritorială a Municipiului Târgu Mureș,str. Petru Dobra,nr. 31,ap. 4,către Bodoni Katalin Deschide
8028/03/2024privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 11,17 mp situat în raza,teritorială a Municipiului Târgu Mureș,str. Romulus Guga nr. 6-8 ap.21,către Moga Marius Alexandru Deschide
7928/03/2024privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 14,50 mp situat în raza,teritorială a Municipiului Târgu Mureș,str. Rodniciei,nr. 7,ap.3,către,S.C. Szimpatimed S.R.L. Deschide
7828/03/2024privind menținerea pe anul 2024,a ajutorului minimis pentru,SC TOPMED INVEST LOGISTIC SRL,acordat în baza HCL nr.414/21.12.2021,privind aprobarea acordării ajutorului de minimis,începând cu anul fiscal 2022,către SC TOPMED INVEST LOGISTIC SRL Deschide
7728/03/2024privind aprobarea încheierii unor acorduri de colaborare în vederea realizării în parteneriat a unor evenimente culturale,sportive și educaționale de interes public local care se desfășoară în perioada 1 aprilie-15 septembrie 2024 Deschide Deschide Deschide
7628/03/2024privind încheierea unui act adițional la contractul de închiriere nr.449/66544/11.10.2023,pentru imobilul situat în Târgu Mureș,str. Bolyai nr.3,jud. Mureș Deschide
7528/03/2024privind încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul de locațiune nr. 94.322,din 29 noiembrie 2022 Deschide
7428/03/2024privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 16 din 8 februarie 2024 privind aprobarea sprijinului financiar pentru acțiuni ale instituțiilor de învățământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I al anului 2024 Deschide
7328/03/2024privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor,depuse pe domeniul acțiuni de învățământ Deschide
7228/03/2024privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Mureș în domeniul privat al,municipiului Târgu Mureș a imobilului WC public înscris în CF 144779-C1 în suprafață de,70 mp în vederea demolării si realizării proiectului ,Construire parking subteran în zona,hotelului Parc” Deschide
7128/03/2024privind aprobarea preluării și înscrierea în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a,terenului în suprafață de 129 mp din Târgu Mureș,situat în str. Gurghiului de la proprietarii,Florea Gabriel și soția Florea Ionela,Florea Lucian și soția Florea Camelia și trecerea din,domeniul privat în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș Deschide
7028/03/2024privind aprobarea modificării art.2 pct. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului,Târgu Mureș nr. 3 din 2 noiembrie 2020 (renumerotată cu nr. 182/02.11.2020) privind,organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș Deschide
6928/03/2024privind modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș nr. 2 din 2 noiembrie 2020 (renumerotată cu nr. 181/2.11.2020) privind constituirea Comisiei de validare Deschide
6828/03/2024privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș,a suprafeței de teren de 876 mp,situat în P-ța Trandafirilor,nr. 38,identificat în CF nr. 144556 Târgu Mureș,top1141/1/2/1/2 Deschide
6728/03/2024privind aprobarea preluării și înscrierea în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș,a terenului în suprafață de 41 mp din Târgu Mureș,situat în str. Constandin Hagi Stoian,de la Royal Modern Building și trecerea din domeniul privat în domeniul public al,Municipiului Târgu Mureș Deschide
6628/03/2024privind aprobarea înființării de activități finanțate integral din venituri proprii,pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureș Deschide
6528/03/2024privind aprobarea preluării și înscrierea în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș,a terenului în suprafață de 15 mp din Târgu Mureș,situat în str. Cetinei nr. 2/C și,trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș Deschide
6428/03/2024privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli referitor la volumul masei lemnoase ce,urmează a fi recoltată/valorificată în anul 2024,precum și lucrările necesare a fi executate în,fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș Deschide Deschide
6328/03/2024privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valută pentru o delegație,din partea Administrației Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești Târgu Mureș,în vederea deplasării la Zoo Hellabrunn Munchen și la,Zoo Hradec Králové Republica Cehă în perioada 08 -12 aprilie 2024 Deschide
6228/03/2024privind aprobarea încheierii unui PARTENERIAT INTERINSTITUȚIONAL PENTRU,SIGURANȚA COMUNITĂȚII Proiect partenerial pentru asigurarea ordinii și liniștii,publice în municipiul Târgu Mureș Deschide Deschide
6128/03/2024privind acordarea unui ajutor de minimis individual pe anul 2024 pentru SC ROMUR SA,constând în scutirea de la plata impozitului pentru clădirea situată în Târgu Mureș strada Călărașilor nr.106,înscrisă în CF nr. 134907,număr cadastral 134907-C1,restaurantul „Cocoșul de aur”,fosta Casă Burger Deschide
6028/03/2024privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investiților și susținerea dezvoltării economice,prin acordarea unor scutiri/reduceri de la plata impozitelor pe clădiri și teren datorate bugetului local al Municipiului Târgu Mureș Deschide
5928/03/2024privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investiților și susținerea dezvoltării economice,prin acordarea unor scutiri/reduceri de la plata impozitelor pe clădiri și teren datorate bugetului local al Municipiului Târgu Mureș Deschide Deschide
5828/03/2024pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 223/3.12.2020 privind actualizarea componenței Comisiei de Circulație a Municipiului Târgu Mureș Deschide
5728/03/2024privind revocarea dreptului de administrare al,CSM Târgu Mureș - Marosvásárhelyi Városi Sportklub,asupra bazei sportive din Str. Insulei nr.2 Deschide Deschide
5628/03/2024privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a,terenului în suprafață de 2928 mp situat pe str. Gheorghe Doja,nr. 264 identificat în,CF nr. 129791 Târgu Mureș cad:5545 Deschide
5528/03/2024privind scoaterea din gestiunea Companiei Aquaserv S.A. și restituirea în gestiunea Municipiului Târgu Mureș a podului pietonal care leagă cartierul Unirii și Aleea Carpați Deschide
5428/03/2024privind aprobarea „Listei de priorități” pentru anul 2024,în vederea repartizării spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe aflate în proprietatea municipalității,și administrate de SC LOCATIV SA Deschide Deschide
5328/03/2024privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuințe din fondul locativ de stat,locuințe sociale,locuințe pentru chiriași evacuabili din locuințele retrocedate,locuințe pentru pensionari și locuințe pentru tineri (ANL),destinate închirierii,în municipiul Târgu Mureș pentru anul 2024 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
5228/03/2024privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construire locuințe colective cu,servicii la parter ”,str. Gh. Doja nr. 193-195 cu regulamentul local de urbanism aferent,Iniţiator: SC” LIALEDOR”SRL și SC”DORIMAR EDIL”SRL Deschide
5129/02/2024privind menținerea și preluarea de către Centrul de Cultură,Artă și Agrement,Târgu Mureș a cuantumului taxelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local,nr. 383/23.11.2023 și prin Hotărârea Consiliului Local nr. 390/23.11.2023 Deschide Deschide Deschide
5029/02/2024privind reorganizarea prin preluarea Direcției Complexul de Agrement Weekend,ca urmare a desființării acestei Direcții,schimbarea denumirii,Centrului de Cultură și Artă în Centrul de Cultură,Artă și Agrement Târgu Mureș,și modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice,aprobarea organigramei,a numărului de personal și a statului de funcții Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
4929/02/2024privind aprobarea Metodologiei (Regulament/Ghidul solicitantului),acordării finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local,al municipiului Târgu Mureș pentru proiecte culturale Deschide Deschide
4829/02/2024privind aprobarea unui schimb de imobile între Municipiul Târgu Mureș și,ASTOR COM S.R.L.,în vederea realizării obiectivului de investiții,„Prelungire str. Mureșeni” Deschide Deschide
4729/02/2024privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 267/2022,privind acordarea sporului de 15% pentru condiții periculoase sau vătămătoare,de muncă asistenților personali și îngrijitorilor la domiciliu ai persoanelor,vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș Deschide
4629/02/2024privind modificarea anexei 1 la H.C.L. nr.29 din 27 ianuarie 2022,cu privire la,aprobarea indicatorilor tehnico-economici,pentru obiectivul,„SF mansardare Grădinița PP Lumea Copiilor” Deschide
4529/02/2024privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 177/12.08.2015,încheiat între,Municipiul Târgu Mureș și S.C. Orange România S.A.,cu scopul amplasării,unei stații de telefonie mobilă Deschide
4429/02/2024privind împuternicirea Primarului Municipiului Târgu Mureș să reprezinte în justiție,Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș în cadrul dosarului nr. 1108/102/2023 Deschide
4329/02/2024privind aprobarea preluării și înscrierea în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș,a terenului în suprafață de 27 mp din Târgu Mureș,situat în str. Constandin Hagi Stoian,și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș Deschide
4229/02/2024privind predarea către Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ” proiect tip- Construire creșă mare,str. Milcovului,nr.1-5,Municipiul Târgu Mureș,județul Mureș,a terenului înscris in CF nr.144912,Târgu Mureș,nr. topo 144912 în suprafață de 6552 mp din suprafața totală de 6736 mp Deschide
4129/02/2024privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru,anul 2024 al SC Administrator Imobile si Piețe SRL Târgu Mureș,conform anexelor nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
4029/02/2024privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru,anul 2024 al S.C. Locativ S.A. Târgu Mureș Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
3929/02/2024privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al,SC „Transport Local” SA Târgu Mureș” pe anul 2024 Deschide Deschide
3829/02/2024privind aprobarea termenului limită de depunere a solicitărilor de finanțarea,nermbursabilă (de la bugetul local) a proiectelor de și pentru tineret pentru anul 2024 Deschide
3729/02/2024privind modificarea art.1 din HCL nr.317 din 31 august 2023,privind aprobarea,bugetului total estimativ al proiectului ” Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Târgu Mureș LOT II” în cadrul,P.N.R.R. Componenta C5 – Valul Renovării,Axa 1 - Schema de granturi pentru,eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale Deschide
3629/02/2024privind închirierea prin licitație publică,a unui număr de 7 locații aparținând domeniului public al Municipiului Târgu Mureș,fiind înscris în CF nr. 126668,(nr. CF vechi: 9038/N/LXVI) având valoare de inventar 2.237.022,30 lei,destinate amplasării de construcții provizorii din lemn (construcții modulare,containere acoperite pe exterior cu lemn / lambriu lemn),pentru activități comerciale la Grădina Zoologică aprobarea documentației de atribuire,aprobarea componenței comisiei de evaluare și membrii supleanți Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
3529/02/2024privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 119.5 mp situat în raza teritorială a,Municipiului Târgu Mureș,str. Mihai Viteazu nr. 31,către,ROINVEST LANDSTORE SRL Deschide
3429/02/2024privind aprobarea preluării și înscrierea în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș,a terenului în suprafață de 23 mp din Târgu Mureş,situat în str. Remetea nr. 95 P și,trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș Deschide
3329/02/2024privind aprobarea preluării și înscrierea în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a,terenului în suprafață de 20 mp din Târgu Mureş,situat în str. Remetea nr. 95 R de la,proprietarul Cormoș Aurelian Claudiu și trecerea din domeniul privat în domeniul public al,Municipiului Târgu Mureș Deschide
3229/02/2024privind aprobarea preluării și înscrierea în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a,terenului în suprafață de 29 mp din Târgu Mureş,situat în str. Băneasa nr. 2 de la FLM,IMOB SRL și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș Deschide
3129/02/2024privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere/comodat pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe și repartizarea unui spațiu aflat în proprietatea municipalităţii și administrat de S.C. LOCATIV S.A Deschide
3029/02/2024privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 2,30 mp situat în raza teritorială a,Municipiului Târgu Mureș,B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 86/E,ap.1,către,POP SIMION-ADRIAN și soția POP MARIA Deschide
2929/02/2024privind aprobarea calendarului procesului de bugetare participativă pentru exercițiul,bugetar aferent anului 2024 la nivelul Municipiului Târgu Mureș Deschide
2829/02/2024privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „EXTINDERE ȘI,MODERNIZARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7,CORP A” Deschide
2729/02/2024privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de,investiții ,Prelungire strada Gheorghe Marinescu până la strada Stejarului” Deschide Deschide
2629/02/2024privind demararea procedurii de achiziționare a imobilului situat în,Târgu Mureș,str. Piața Trandafirilor,nr. 49,spațiul 5 Deschide
2529/02/2024privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic Zonal- desfiinţare parţială construcţie existentă şi stabilire reglementări pentru,construire clădire locuinţe colective şi servicii,amenajare acces auto şi parcări,branşamente la,utilităţi cu regulamentul local de urbanism aferent str. Predeal nr. 66/D,Iniţiator: IONIȚĂ CĂTĂLIN Deschide
2429/02/2024pentru modificarea Hotărârii nr. 349/26.10.2023 privind aprobarea Regulamentului de,instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare,pentru utilizatorii serviciului de,salubrizare în Municipiul Târgu Mureș Deschide
2329/02/2024privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al,domnului Suciu Horațiu Deschide
2221/02/2024privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al ,domnului Pápai László Zsolt Deschide
2121/02/2024privind avizarea Documentației de delegare temporară - până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă,a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor reciclabile,compostare a biodeșeurilor și transfer a deșeurilor prin exploatarea Stației de Sortare,Compostare și Transfer Cristești din județul Mureș Deschide
2021/02/2024privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor reciclabile,compostare a biodeșeurilor și transfer a deșeurilor prin exploatarea SSCT Cristești,STZ5-Târnăveni,STZ6-Bălăușeri și STZ 7 -Râciu Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
1908/02/2024privind aprobarea bugetului,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2024 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
1808/02/2024privind utilizarea excedentului anilor precedenți al bugetului local al,Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș rezultat la încheierea,exercițiului bugetar 2023 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare Deschide Deschide
1708/02/2024privind aprobarea Regulamentului de sprijinire a activităților sportive,din Municipiul Târgu Mureș Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
1608/02/2024în vederea aprobării sprijinului financiar pentru acțiuni ale instituțiilor de,învățământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I al anului 2024,---- modificat anexa prin HCL 74/28.03.2024 Deschide Deschide
1508/02/2024privind predarea-preluarea personalului medical de specialitate din unitățile de învățământ preuniversitar de stat,inclusiv din unitățile de învățământ special de stat,și a celui din creșele publice arondate unităților de învățământ preuniversitar de stat în structura de personal medico-sanitar angajat de autoritățile administrației publice locale,conform Ordinului Ministrului Educației nr.3040/2024 Deschide
1430/01/2024privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1,pentru obiectivul „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală,ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai”,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 4,Prioritate de investiții 4.4,Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii,educaționale relevante pentru piața forței de muncă Deschide
1330/01/2024privind aprobarea preluării și înscrierea în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș,a terenurilor în suprafață de 14 mp și 19 mp din Târgu Mureș,situate în,str. Constandin Hagi Stoian și trecerea din domeniul privat în domeniul public,al Municipiului Târgu Mureș Deschide
1230/01/2024desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș,în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației la,Palatul Copiilor din Târgu Mureș,în anul școlar 2023-2024 Deschide
1130/01/2024privind avizarea la nivelul operatorului economic S.C. Transport Local S.A. a unor,măsuri organizatorice și economico-financiare Deschide Deschide
1001/02/2024

privind aprobarea validării Dispozițiilor de Primar,nr. 1.960 din 18.12.2023 și nr. 1.990 din 27.12.2023 referitoare la modificarea,bugetului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2023

ANEXA AANEXA B
Deschide
930/01/2024privind aprobarea Costului mediu lunar de întreținere și a Contribuției lunare de întreținere,pentru anul 2024,datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Târgu-Mureș şi a Categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice Deschide
830/01/2024privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul,contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Aparatul de,specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș și din serviciile publice,precum și direcțiile cu personalitate juridică aflate în subordinea,Consiliului Local Municipal,începând cu anul 2024 Deschide
730/01/2024privind darea în administrare către Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș a,imobilului construcție C5 identificat în CF nr. 129302 Târgu Mureș,situat în,Municipiul Târgu Mureș,str. Parcul Sportiv Municipal Deschide
630/01/2024privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valută,pentru o delegație din partea Municipiului Târgu Mureș,din cadrul Direcției Școli,în vederea deplasării la Köln - Germania,în perioada 19-25 februarie 2024 Deschide
530/01/2024privind aprobarea modificării art. 2 din H.C.L. nr. 338 din 28.11.2019 privind,aprobarea vânzării directe a unor categorii de terenuri aflate în domeniul privat,al Municipiului Târgu Mureș Deschide
430/01/2024privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local,al Municipiului Târgu Mureș,pentru perioada februarie – aprilie 2024 Deschide
330/01/2024privind concesionarea unui teren suplimentar în suprafață de 1 mp. către,doamna PÁLL IRÉN ,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș Deschide
230/01/2024privind repartizarea unor spații aflate în proprietatea municipalității și,administrate de S.C. LOCATIV S.A. Deschide
130/01/2024privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construire locuinţă unifamilială,asigurare accese,utilități”,str. Mestecănișului nr. 37,cu regulamentul local de urbanism aferent,Iniţiator: Szalo Jozsef Deschide