REAMENAJARE SI CONSERVARE CETATEA MEDIEVALA TÎRGU MURES

                                               Ce ne propunem?          

Valorificarea potenţialului turistic al Cetăţii Medievale Tîrgu Mureş prin reamenajare şi conservare, în vederea creşterii numărului de turişti în zonă.

                                             Si prin acest lucru vom...        

Introduce Cetatea Medievala Tîrgu Mureş în circuitul turistic al zonei.
Creşte numărul de turişti datorită gradului îmbunătăţit de atractivitate al cetăţii.
Pune în siguranţă şi refuncţionalitate clădirile şi incintele pentru valorificarea durabilă a acestora .
Îmbunătăţii starea mediului şi păstrarea echilibrului ecosistemului din cadrul Cetăţii Medievale prin reamenajarea spaţiilor verzi.

                           Prin lucrările de reamenajare se vor crea:                    

Corp B: Centru de conferinţe, Casa  Căsătoriilor
Corp D: Centru intercultural, săli întruniri, spaţii cazare
Corp E: Spatii multifuncţionale (expoziţii, colocvii, artă culinară tradiţională), ateliere pictură, spaţii cazare
Corp F: Centru de informare şi promovare turistică
Corp G: Teatru în aer liber
Bastionul Măcelarilor: Spaţii multifuncţionale, evenimente cultural - artistice
Bastionul Croitorilor: Centru teatral, club, sală spectacole
Bastionul Dogarilor: Club muzică (jazz, cameră), teatru păpuşi tineret
Bastionul Blănarilor: Centru de tineret, săli de conferinţe, expoziţii
Bastionul Tăbăcarilor: Spaţii expoziţii - galerie artă
Bastionul Mic: Spaţii muzeistice Cetate
Bastionul Porţii: Spaţii muzeistice, arheologice şi de Artă Cetate

                             Lucrările de reamenajare mai cuprind:                    

Restaurare componente artistice (picturi, stucaturi, fresce, elemente decorative exterioare, tâmplării). Amenajarea  căilor de acces pietonale şi accidental carosabile în incinta Cetăţii şi în Piaţa  Cetăţii.
Lucrări şi dotări pentru asigurarea lucrărilor de instalaţii electrice exterioare Cetatea Medievală. Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor - zidurile exterioare şi curte interioara Cetate.
Amenajări peisagistice şi parc arheologic pentru evidenţierea obiectivului reabilitat. Lucrări de instalaţii apă, canal şi sistem de drenaj în incintă Cetate. Utilităţi anexe reclame şi indicatoare turistice din oraş.
                           Acest proiect este posibil datorita finantarii:              

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007 - 2013
AXA PRIORITARĂ 5. - Dezvoltarea durabilă a patrimoniului
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE  5.1 - “Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea /
modernizarea infrastructurilor conexe”
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

                                                 In valoare:                                                          

Valoarea totală a proiectului este de : 29.072.888,65 lei  din care:
Asistenţă financiară nerambursabilă : 21.705.285,15 lei
Contribuţia proprie :                               1.793.727,44 lei
Diferenţa este reprezentată de costurile neeligibile şi TVA -ul care va fi recuperat prin proceduri speciale.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional si cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala