DIRECȚIA ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE, PATRIMONIALE ȘI COMERCIALE

BIROU UNIC

Adresa: Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr. 3, cam. 15
Telefon: 0365-882026, 0265268330  int. 174
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Personalul biroului:
Șuteu Claudia – șef birou
Recorean Angela – inspector superior
Pașcan Cosmina – inspector superior
Szekereş Ileana – inspector superior
Fodor Anca - inspector principal
Oleg Mîțu – inspector asistent

Activitatea biroului:
- Se adresează tuturor persoanelor fizice si juridice care doresc obținerea unor avize/ certificate eliberate de primăria municipiului Tg. Mureș: avize de funcționare, avize terase, avize de ocupare temporară a domeniului public, avize solicitate prin Certificatul de Urnabism, avize de publicitate temporară, Certificate fiscale, etc
- În funcție de avizul/ avizele solicitate, cetățeanul va completa aici una sau mai multe cereri, după caz, și va depune documentația necesară emiterii avizului / avizelor solicitate;
- Angajații Biroului Unic preiau, verifică si înregistrează cererea împreună cu documentația aferentă, depusă de petent
- Angajații Biroului Unic vor înainta toată documentația către serviciile și compartimentele din primărie direct răspunzătoare de întocmirea avizelor solicitate (Serviciul autorizări, ADP, Biroul energetic, Serviciul taxe si impozite, etc)
- Biroul unic va ține în permanență legătura cu aceste compartimente și va urmări modul de soluționare a cererilor.
- Pe baza informațiilor primite de la compartimente, biroul unic va informa cetățeanul cu privire la orice problemă apărută (documentație incompletă sau greșită, convocarea unor comisii de specialitate etc)
- Orice completare la dosar, cetățeanul o va depune tot la biroul unic, care ulterior o va transmite compartimentului de specialitate:
- După întocmirea avizelor, compartimentele instituției  vor preda aceste avize biroului unic care va înștiința cetățeanul cu privire la acest lucru;
- Cetățeanul se va prezenta tot la biroul unic, unde, după ce va achita taxa de eliberare aviz, va ridica avizul/ avizele.
- pentru obținerea unor informații de specialitate, biroul unic va avea rol de intermediar intre persoana fizică/juridică și compartimentul de specialitate din cadrul primăriei;
- în cazul în care este posibil acest lucru, petentul va putea depune cererea împreună cu documentația aferentă, on-line pe adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cereri:

  TÂRGUL MĂRȚIȘORULUI și ziua de 8 MARTIE


1. Cerere de eliberare aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat (Târgul mărțișorului și ziua de 8 martie)
     - Download (doc, pdf)

2. Cereri pentru eliberarea avizului de funcționare provizorie pentru comerț ambulant și/sau servicii de alimentație publică în cadrul manifestărilor ocazionale
     - Download (doc, pdf)

 A. Serviciul  Autorizări Activități Economice


Cereri pentru eliberarea autorizațiilor/avizelor emise de Serviciul  Autorizări Activități Economice:

1. Cerere centru eliberarea avizului de funcționare pentru structura de vânzare 
     - Download (doc, pdf)

2. Cerere pentru eliberarea avizului de funcționare provizorie pentru comerțul promoțional în fața unității proprii
     - Download (doc, pdf)

3. Cerere pentru eliberarea avizului de funcționare provizorie pentru comerț ambulant și/sau servicii de alimentație publică în cadrul manifestărilor ocazionale
     - Download (doc, pdf)

4. Cerere pentru eliberarea avizului de funcționare în centrele publice de desfacere (piețe)
     - Download (doc, pdf)

5. Cerere centru eliberarea autorizației de alimentație publică pentru structura de vânzare
     - Download (doc, pdf)

6.Cerere pentru eliberarea avizului de funcționare provizorie pentru terase sezoniere în  fața unității proprii sau pentru terase independente
     - Download (doc, pdf)

7. Cerere pentru eliberarea/ prelungirea autorizației de transport în regim de taxi
     - Download (doc, pdf)

8. Cerere pentru eliberarea/ prelungirea autorizației taxi
     - Download (doc, pdf)

9. Cerere privind modificarea autorizației de taxi
     - Download (doc, pdf)

10.Cerere privind eliberarea listei de tarife locale pentru desfășurarea activității de transport în regim de taxi
     - Download (doc, pdf)

11. Declarație în vederea aplicării vizei anuale pentru desfășurarea activităților economice
     - Download (doc, pdf)

12. Declarație în vederea aplicării vizei anuale pentru desfășurarea activității de transport în regim de taxi
     - Download (doc, pdf)

 B. Administrația Domeniului Public


Cereri pentru eliberarea autorizațiilor/ avizelor emise de Administrația Domeniului Public:

1. Cerere pentru eliberare avizului ADP în vederea obținerii Autorizației de Construire
     - Download (doc, pdf)

2. Cerere de eliberare aviz ADP pentru executare de lucrări
     - Download (doc, pdf)

3. Cerere pentru obținerea avizului cu privire la transportul materialelor și deșeurilor
     - Download (doc, pdf)

4.Cerere  pentru eliberare aviz ADP privind siguranța circulației ( solicitat de Direcția Arhitect Sef pentru emiterea Autorizațiilor de construire)
     - Download (doc, pdf)

5. Cerere pentru eliberare aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public/ privat (comerț stradal, terase)
     - Download (doc, pdf)

6. Cerere de prelungire aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public/ privat (comerț stradal,terase)
     - Download (doc, pdf)

7. Cerere pentru emiterea avizului de publicitate temporară
     - Download (doc, pdf)

8. Cerere pentru prelungirea avizului de publicitate temporară
     - Download (doc, pdf)

9. Cerere de eliberare aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public/ privat (schele)
     - Download (doc, pdf)

10. Cerere de prelungire a avizului pentru ocuparea temporară a domeniului public/ privat (schele)
     - Download (doc, pdf)

11. Cerere pentru avizarea amplasării afișelor pe panourile de afisaj
     - Download (doc, pdf)

12. Cerere de eliberare aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public/ privat (activ. comerciale, prestări servicii și confecționare produse)
     - Download (doc, pdf)

13. Cerere de eliberare/ transcriere procese verbale de identificare (pentru construcții tip garaj amplasate pe domeniul public/ privat având emise auorizație de construcție)
     - Download (doc, pdf)

14. Cerere de transcriere (pentru construcții tip garaj amplasate pe  domeniul public/ privat, având emise acte de acceptare/ acte adiționale)
     - Download (doc, pdf)

15. Cerere de prelungire a termenului de valabilitate a actului de acceptare transcriere (pentru construcții tip garaj amplasate pe  domeniul public/privat)
     - Download (doc, pdf)

 C. Direcția Tehnică


Cerere pentru eliberarea avizelor emise Direcția Tehnică

- Cerere eliberare aviz Direcția Tehnică/ Biroul Energetic pentru obținerea Autorizației de Construire / PUZ/ PUD
     - Download (doc, pdf)

 D. Direcția Arhitect Șef


Cerere pentru eliberare  aviz terasă emis de Direcția Arhitect Șef
     - Download (doc, pdf)

 E. Cerere pentru concesiune teren


Cerere pentru concesiune teren
     - Cererea tehnoredactată sau scrisă de mână

 F. Serviciul Taxe și Impozite


Cerere pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală – emise de Serviciul Taxe și impozite – doar în anumite situații

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscal pentru persoane fizice
     - Download (doc, pdf)

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscal pentru persoane juridice
     - Download (doc, pdf)

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com