Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Iulie 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


DIRECȚIA ARHITECT ȘEF


Cerere eliberare aviz tehnic PUZ
Download

Cerere eliberare aviz tehnic PUD
Download

1. Cereri pentru emiterea certificatului de urbanism

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile prevazute la art. 4, din Legea nr. 50/1991*** :

a) fac cunoscute solicitantului informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori
ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii;
b) stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului;
c) stabilesc lista cuprinzind avizele/acordurile necesare in vederea autorizarii;
d) incunostinteaza investitorul/solicitantul cu privire la obligatia de a contacta autoritatea competenta pentru protectia mediului, in scopul obtinerii punctului de vedere si, dupa caz, al actului administrativ al acesteia, necesare in vederea
autorizarii.

1.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS PENTRU SCOPUL MENTIONAT LA PCT.1. SI PCT. 3 DIN FORMULARUL TIP F.1.- ( AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE /DESFIINTARE, ADJUDECAREA PRIN LICITATIE A PROIECTARII LUCRARILOR PUBLICE)

Documentele necesare :

a) cererea-tip / formularul-model F.1 - CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism /, in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cuprinzind:
1. elementele de identificare a solicitantului;
2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, in cazul in care legea nu dispune altfel;
3. elementele care definesc scopul solicitarii;
b) planuri cadastrale/topografice, cu evidentierea imobilelor in cauza, astfel:
1. pentru imobilele neinscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: plan de incadrare in zona, la una din scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, dupa caz, eliberat,la cerere, de catre oficiul de cadastru si publicitate
imobiliara;
2. pentru imobilele inscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi ( maxim 30de zile ), eliberate, la cerere, de catre bi
roul de cadastru si publicitate imobiliara.
c) documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, in copie.


1.2. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS PENTRU SCOPUL MENTIONAT LA PCT.2, PCT . DIN FORMULARUL TIP F.1. - ( DEZMEMBRARI, PARCELARI, COMASARI )

Documentele necesare :

a) cererea-tip ( formularul-model F.1 -CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism ), in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cuprinzind:
1. elementele de identificare a solicitantului;
2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, in cazul in care legea nu dispune altfel;
3. elementele care definesc scopul solicitarii;
b) planuri cadastrale/topografice, cu evidentierea imobilelor in cauza, astfel:
1. pentru imobilele neinscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: plan de incadrare in zona, la una din scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, dupa caz, eliberat,la cerere, de catre oficiul de cadastru si publicitate
imobiliara;
2. pentru imobilele inscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi ( maxim 30de zile ), eliberate, la cerere, de catre bi
roul de cadastru si publicitate imobiliara.
c) documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, in copie.
d) documentatia topografica in 2 exemplare – in cazul cererilor de operatiuni notariale privind circulatia imobiliara : dezmembrari , parcelari , comasari , evidentieri , intabulari, etc.

1.3. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS PENTRU SCOPUL MENTIONAT LA PCT. 4., 5. DIN FORMULARUL TIP F.1. – ( CERERI IN JUSTITIE , ALTE SCOPURI )

Documentele necesare :

a) cererea-tip (formularul-model F.1 - CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism), in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cuprinzind:
1. elementele de identificare a solicitantului;
2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, in cazul in care legea nu dispune altfel;
3. elementele care definesc scopul solicitarii;
b) planuri cadastrale/topografice, cu evidentierea imobilelor in cauza, astfel:
1. pentru imobilele neinscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: plan de incadrare in zona, la una din scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, dupa caz, eliberat, la cerere de catre oficiul de cadastru si publicitate
imobiliara;
2. pentru imobilele inscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi ( maxim 30de zile ), eliberate, la cerere, de catre
biroul de cadastru si publicitate imobiliara.
c) documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, in copie.
CERTIFICATUL DE URBANISM NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII.


Prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

Documentele necesare:

a) cererea tip (formular model F.7) pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism
b) certificatul de urbanism (in original)
c) documentul de plata a taxei de eliberare a prelungirii valabilitatii certificatului de urbanism (in copie)


Obtinere autorizatie de construire / desfiintare:

1. Lucrari pentru care E OBLIGATORIE obtinerea unei autorizari de construire / desfiintare
2. Lucrari pentru care NU E NECESARA obtinerea unei autorizari de construire / desfiintare
3. Documente necesare obtinerii unei autorizari de construire / desfiintare
4. Anexa 1 privind continutul proiectului pentru autorizare de construire / desfiintare

Documentele necesare:

a) cererea tip (formularul-model F.8 ), pentru emiterea autorizatiei de construire /desfiintare insotita de anexa completate in toate câmpurile si semnate
b) certificatul de urbanism ;
c) dovada, in copie legalizata, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii si, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel ;
d) documentatia tehnica - D.T. -2 ex.;
e) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al acesteia ;
f) dovada privind achitarea taxelor aferente autorizatiei de construire/desfiintare, in copie.

Documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se depune si se inregistreaza la autoritatea administratiei publice competente numai daca solicitantul prezinta toate documentele necesare prevazute de lege.

Documentatia tehnica - D.T. se elaboreaza in conformitate cu continutul-cadru prevazut in ANEXA nr. 1,din Legea nr. 50/1991***, in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul actului administrativ al autoritatii competente
pentru protectia mediului, al avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism si se intocmeste, se semneaza si se verifica, potrivit legii.


Prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire / desfiintare

Documentele necesare:

a) cererea ( tip model - F.12. ) pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire
b) autorizatia de construire ( in original )
c) documentul de plata a taxei de eliberare a prelungirii valabilitatii autorizatiei de construire (in copie)


Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor de constructii autorizate adresata Primariei municipiului Tirgu-Mures

Documentele necesare :

a) adresa tip ( formularul - model F.13 )de comunicare privind data de incepere a lucrarilor de constructii autorizate adresata Primariei municipiului Tirgu-Mures
b) copie dupa autorizatia de construire


Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor de constructii autorizate adresata Inspectoratului Teritorial de Stat in Constructii

Documentele necesare :

a) adresa tip ( formularul - model F.14 )de comunicare privind data de incepere a lucrarilor de constructii autorizate adresata Inspectoratului Teritorial de Stat in Constructii
b) copie dupa autorizatia de construire


Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor adresata Primariei municipiului Tirgu-Mures

Documentele necesare :

a) adresa tip ( formularul - model F.15 ) de comunicare privind incheierea data de executiei lucrarilor de constructii autorizate adresata Primariei municipiului Tirgu-Mures
b) Certificatul de performanta energetica a cladirii autorizate
c) copie dupa autorizatia de construire


Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor adresata Inspectoratului Teritorial de Stat in Constructii

Documentele necesare :

a) adresa tip ( formularul - model F.16 ) de comunicare privind data de incheierea executiei lucrarilor de constructii autorizate adresata Inspectoratului Teritorial de Stat in Constructii
b) copie dupa autorizatia de construire


Declaratii privind valoarea finala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire emise

Documentele necesare :

a) declaratia tip ( model ITL - 064 )
privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire in cazul persoanelor fizice si juridice ,
b) autorizatia de construire ( in copie parte scrisa si parte desenata)
c) devizul general cu valoarea finala a investitiei calculata la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor (cu exceptia autorizatiilor de construire emise pentru persoane fizice pentru realizarea de locuinte noi si anexe aferente acestora ) sau nota
contabila - in cazul unei autorizatii de construire emise pentru persoane juridice
d) decizia de impunere emisa de catre Directia Economica ( pentru autorizatiile de construire emise pentru persoane fizice pentru realizarea de locuinte noi si anexe aferente acestora)
e) dovada achitarii taxei datorate (dupa caz )


Cereri pentru eliberarea avizului Comisiei tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului in vederea elaborarii documentatiilor de urbanism

Documentele necesare :

a) Cerere de solicitare aviz inaintata de catre beneficiar;
- Cerere informare-consultare (pdf, doc)
- Cerere firme-reclame (pdf, doc)
b) Copia certificatului de urbanism prin intermediul caruia s-a solicitat avizul comisiei tehnice;
c) Plan de incadrare in zona care sa contina incadrarea arealului studiat in UTR aferent zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate;
d) Plan de situatie reprezentind situatia existenta cu evidentierea vecinatatilor imediate;
e) Plan de situatie reprezentind situatia propusa cu identificarea imobilelor(terenuri/constructii) adiacente, existente in vecinatatile imediate, cu propuneri de mobilare(aliniamente, Hmax, POTmax,CUTmax, eventual UTR, accese auto, spatii verzi, locuri
de parcare, servituti, etc);
f) Documentar fotografic cu desfasurarea fronturilor stradale existente;
g) Dovada achitarii taxei de emitere aviz aprobata prin HCL.


Cereri pentru emiterea avizului prealabil de oportunitate in vederea elaborarii unui plan urbanistic zonal, aprobat de Primar

Documentele necesare :

a) piese scrise:
- Scrisoare de intentie din care sa rezulte numele si adresa investitorului; scopul, adresa imobilului pentru care se solicita emiterea avizului prealabil de oportunitate in vederea elaborarii unui plan urbanistic zonal;
b) piese desenate, respectiv:
- incadrarea in zona, plan topografic/cadastral cu zona de studiu actualizat, conceptul propus
- plan de situatie cu prezentarea functiunilor, a vecinatatilor si a limitelor servitutilor propus a fi instituite, modul de asigurare a acceselor, utilitatilor.
c) alte piese
- Extras de carte funciara cu data recenta aferent imobilului ce se doreste a fi mobilat, in copie;
- Documentar fotografic cu desfasurarea fronturilor stradale existente;
- Dovada achitarii taxei datorate aprobate prin HCL.


Scrisori de intentie in vederea aprobarii de catre Consiliul local municipal a documentatiilor de urbanism PUD, PUZ

Documentele necesare :

a) Scrisoare de intentie din care sa rezulte numele si adresa investitorului; scopul, adresa imobilului pentru care se solicita aprobarea documentatiei de urbanism PUD sau PUZ
b) Certificatul de urbanism valabil (in copie )emis pentru intocmirea documentatiei de urbanism;
c) Extrasul de carte funciara aferent imobilului care a generat elaborarea documentatiei de urbanism;
d) Avizul prealabil de oportunitate pentru intocmire PUZ(dupa caz), in copie;
e) Avizele, acordurile si studiile solicitate in certificatul de urbanism (2 ex.in copie) pentru PUD si in 4ex pentru PUZ sau PUD ce necesita avizul unic emis de Consiliul Judetean;
f) Documentatia de urbanism PUD(2ex), PUZ(4ex) pe suport analogic si 1ex.
format digital(fisiere dxf si pdf),
g) Documentar fotografic cu desfasurarea fronturilor stradale existente;
h) Dovada achitarii taxei datorate aprobata prin HCL.


Cereri ale Consiliului Judetean Mures pentru emiterea avizului primarului municipiului Tirgu-Mures

Documentele necesare emiterii avizului catre Consiliul Judetean :

a) adresa tip ( model F.2. ) a Consiliului Judetean pentru emiterea avizului primarului
b) plan de incadrare in zona scara 1:10000 sau scara 1:5000
c) plan de situatie scara 1:500, 1:1000


Directia Arhitect Sef
Arhitect Sef: Mihet Florina Daniela
Camera: 68
Tel: 0265-268.330 int. 154
Audiente: Marti, Joi : 11.00 - 12.00

Serviciul Autorizari in Constructii
Șef serviciu: Laurențiu Măcean
Camera:75
Telefon: 161
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Audiente: Luni - Joi : 11.00 - 12:00

Serviciul Urbanism Dezvoltare Durabilă și Informatizare
Sef Serviciu: Dumitru Luiza
Camera: 70
Telefon: int. 164
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Audiente: Luni - Joi : 11.00 - 12.00

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

Alegeri2024

buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:1115
Ieri:1502
Săptămânal:7500
Lunar:19268
Toate5182611